V torek, 7. 5. 2024, bodo učenci 6. in 9. razreda pisali preverjanje znanja iz slovenščine.

V četrtek, 9. 5. 2024, iz znanja matematika.

V ponedeljek, 13. 5. 2024, iz znanja angleščine.

Preverjanja bodo vsakič potekala od 8.00 do 9.00. Učenci s prilagoditvami, ki imajo možnost podaljšanega časa pisanja, s pisanjem začnejo prej.

6. razred piše v učilnici SLJ, 9. razred pa piše v učilnici BIO-KEM.

Po zaključku NPZ bo potekal pouk po ustaljenem urniku. Oba razreda ostaneta v istih učilnicah tudi 2. šolsko uro, s tem da se 9. b preseli v nivojsko učilnico.

Seznanitev z dosežki:

3. 6. – 5. 6. 2024 – seznanitev učencev z dosežki in vpogled v ovrednotene naloge NPZ za 9. razred pri redni uri pouka.

7. – 11. 6. 2024 – seznanitev učencev z dosežki in vpogled v ovrednotene učenčeve pisne naloge NPZ za 6. razred pri redni uri pouka.

Druge informacije:

Več informacij pa najdete na Nacionalno preverjanje znanja

Informacije za ostale učence:

Učenci od 1. do 5. razreda imajo malico po vsakodnevnem razporedu v jedilnici s pričetkom ob 9.05. Gibanje po šoli in vedenje v jedilnici naj bo zelo tiho.

Med 7.30 in 9.00 je gibanje učencev po starem delu šole dovoljeno le za vstop učencev 7. in 8. razreda v učilnico ob 8.15.

Učenci 7. in 8. r bodo imeli prvi dve uri pouk v učilnici TJA (7. a), TIT-LUM (8. a), GEO-GUM (8. b).

Med malico se vsi preselijo v učilnice, kjer bodo imeli 3. uro pouk in imajo malico po urniku.

Posebnosti urnika:

7. maj: 1. uro 4. b ima šport zunaj, preoblečejo se v učilnici

9. maj:  1. uro 5. a ima šport zunaj, preoblečejo se v učilnici

13. maj: 1. uro 3. r ima šport zunaj, preoblečejo se v učilnici

4. b ima v času NPZ prvo in drugo uro pouk v računalnici.

Related Images:

Dostopnost