Govorilne ure in roditeljski sestanki

GOVORILNE URE

Na govorilne ure se starši najavite razrednikom oz. učiteljem.

Govorilne ure ima vsak učitelj enkrat tedensko v dopoldanskem času. Obvestilo o kraju in času je objavljeno na spletni strani šole v meniju šola/zaposleni.

Skupne popoldanske  govorilne ure bodo predvidoma potekale 3. torek v mesecu od 16.30 ure do 17.30 ure in sicer:

 • 17. 10. 2023
 • 21. 11. 2023
 • 19. 12. 2023
 • 19. 3. 2024
 • 16. 4. 2024
 • 21. 5. 2024 (6.- 9. r) in 23. 5. 2024 (1.- 5. r)

RODITELJSKI SESTANKI

Roditeljske sestanke bodo sklicevali razredniki. Predvideni so trije roditeljski sestanki na oddelek in sicer roditeljski sestanek:

  1. roditeljski sestanek:
   1. 9. 2023 za 2. razred in 3. razred ob 16.00, za 6. razred in 7. razred ob 16.30,
   2. 9. 2023 za 4. razred in 5. razred ob 16.00, za 8. ter 9. razred ob 16.30,
  2. roditeljski sestanek: 15. in 16. 1. 2024 (razdeljeno po triadah), predavanje za starše
  3. roditeljski sestanek: 21. 5. 2024 (6.-9. r) in 23. 5. 2024 od 1.-5. r

DRUGE OBLIKE SREČANJ

 • individualni razgovori;
 • predavanja za starše;
 • srečanja ob začetku in zaključku šolanja učencev.

Related Images:

Dostopnost