VAbilo na zaključno prireditev

NACIONALNA PREVERJANJA ZNANJA

V torek, 7. 5. 2024, bodo učenci 6. in 9. razreda pisali preverjanje znanja iz slovenščine. V četrtek, 9. 5. 2024, iz znanja matematika. V ponedeljek, 13. 5. 2024, iz znanja angleščine. Preverjanja bodo vsakič potekala od 8.00 do 9.00. Učenci s prilagoditvami, ki...
VAbilo na zaključno prireditev

evidenčna naročila 2023

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3* mora naročnik do zadnjega dne februarja objaviti na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil oddati del evidence o evidenčnih naročilih, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejnih...
Dostopnost