Učbeniki in delovni zvezki

Učbeniški sklad

Na šoli si lahko učenci vsako leto izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo v knjižnico. Učbeniški sklad vodi pedagoginja in knjižničarka Andreja Jaklič.

Naročilnico starši za svojega otroka izpolnijo ob vpisu v šolo in velja do otrokovega zaključka šolanja na OŠ Veliki Gaber oz. do preklica.

Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada 2020

 

Seznami delovnih zvezkov in pripomočkov v šolskem letu 2022/23