Zaposleni

RAZREDNA STOPNJA

 
Učitelj Področje Razrednik Pogovorne ure Kontakt
Justina Zupančič Razredni pouk 1. A sreda, od 10:10 do 10:50, po predhodni najavi justina.zupancic@guest.arnes.si
Tanja Korošec Razredni pouk 2. A petek, od 9:20 do 10:00, po predhodni najavi tanja.korosec@guest.arnes.si
Tadeja Jaklič Razredni pouk 3. A torek, od 8:20 do 9:00, po predhodni najavi tadeja.jaklic@guest.arnes.si
Suzana Jefim Razredni pouk 4. A  četrtek, od 8:20 do 9:00, po predhodni najavi

 

suzana.jefim@guest.arnes.si

 Lidija Šajn Razredni pouk  4. B  torek, od 8:20 do 9:00, po predhodni najavi lidija.sajn@guest.arnes.si
Vesna Simonič (nadomešča jo Lidija Ožek) Razredni pouk  5. A  četrtek, od 10:10 do 10:50, po predhodni najavi

 vesna.simonic2@guest.arnes.si

lidija.ozek@guest.arnes.si

Ceglar Vida ŠPO, LUM  OPB 1 in  OPB 3 ponedeljek, od 10.00  do 11.00, po predhodni najavi  vida.ceglar@guest.arnes.si
Marolt Vanja (nadomešča Mojca Valenčak)  ŠPO  OPB 2  po dogovoru  mojca.valencak@guest.arnes.si
Urška Mitrovič TJA 1.-5., razredni pouk 1.r  ponedeljek, od 11:50 do 12:35, po predhodni najavi urska.mitrovic@guest.arnes.si

PREDMETNA STOPNJA

Učitelj Področje Razrednik Pogovorne ure Kontakt
Marta Sever Matematika in fizika 7. A  sreda,11.00-11.45, po predhodni najavi  marta.sever@guest.arnes.si
Matjaž Lavrih Matematika, tehnika, računalništvo 7. B vsak dan po predhodni najavi matjaz.lavrih@os-velikigaber.si
Vesna Rajar GOS, BIO, NAR  8. A ponedeljek, 8:20 do 9.00, po predhodni najavi  vesna.rajar@guest.arnes.si
Metka Klemenčič TJA 6.- 9. razred  9. A  sreda, 10.10-10.55, po predhodni najavi  metka.klemencic@guest.arnes.si
Primož Vasle  SLJ, OPB 1, OPB 3  ponedeljek, 9.10-9.55, po predhodni najavi primoz.vasle@guest.arnes.si
 Jani Strnad GEO, ZGO, OPB 3, DKE  6. A  ponedeljek, 8:20 do 9.00, po predhodni najavi  jani.strnad@guest.arnes.si
Manca Černe GUM, OPZ, MPZ petek, 8:20 do 9:00, po predhodni najavi  manca.cerne@guest.arnes.si
Olga Podpadec  SLJ  sreda, 11.00-11.45, po predhodni najavi  olga.podpadec@guest.arnes.si
Antonija Brozovič KEM  po predhodni najavi ob sedah toncka.brozovic@os-trebnje.si
Marko Mežnaršič  ŠPO, OPB 3  torek, 10.10-10.55, po predhodni najavi  marko.meznarsic@guest.arnes.si
mag. Gregor Udovč  FIZ  vsak dan po predhodni najavi  ravnatelj@os-velikigaber.si
Stanka Kajba  NI1, NI2, NI3  po predhodni najavi, torek ali sredo  stanka.kajba@guest.arnes.si

OSTALI STROKOVNI DELAVCI

Učitelj Področje Pogovorne ure Kontakt
Vladimira Grahek  DSP  sreda, 9.10-9.55, po predhodni najavi  vladimira.grahek@guest.arnes.si
Andreja Štrucl  DSP  petek, 10:10 do 10:55 po predhodni najavi  andreja.strucl@guest.arnes.si
Andreja Jaklič svetovalna služba, knjižnica  vsak dan po predhodni najavi  andreja.jaklic@guest.arnes.si

TEHNIČNI DELAVCI

Ime in priimek Področje Kontakt
Rajko Gliha hišnik
Vesna Zakrajšek poslovni sekretar info@os-velikigaber.si
Erika Zarabec poslovni sekretar
Maja Rugelj (nadomešča jo Danijela Zupančič) računovodkinja  racunovodstvo@os-velikigaber.si
Marko Radelj vodja kuhinje
Brigita Gros kuharica
Fani Osvald kuharica
Ivana Rozman kuhinjska pomočnica
Markelj Marta čistilka
Alojzija Strmole čistilka
Anica Zidar čistilka
Anica Kanc čistilka