Predstavniki SUŠ

Predstavniki

Ravnatelj  mag. Gregor Udovč
Mentorica skupnosti učencev  Andreja Štrucl
Predsednica skupnosti učencev
Podpredsednica skupnosti učencev

Predstavniki oddelčnih skupnosti

   
1. A  
1. B  
2. A  
2. B  
3. A  
4. A  
5. A  
6. A  
6. B  
7. A  
8. A  
8. B  
9. A  

Predstavniki šolskega parlamenta

Filip Cesar
 Iza Jerlah
Ivana Bagon
Lara Cafuta
Pia Zupančič
Tim Zupančič Brdnik
Lea Jerlah
Ana Grošelj
 Iva Mihajlovska
Tara Zakotnik