Ocenjevanje znanja

Strokovni aktiv učiteljev od 6.-9. razreda je na sestanku 29. 8. 2018 sprejel enotne kriterije za pisna ocenjevanja znanja.

Kriteriji pri pisnem ocenjevanju znanja so:

Ocena nezadostno: 0 % – 44 %

Ocena zadostno: 45 % – 60 %

Ocena dobro: 61 %  – 78 %

Ocena prav dobro: 79 % – 89 %

Ocena odlično: 90 % – 100 %

 

Izberite oddelek in mesec za prikaz datumov ocenjevanja znanja. OCENJEVANJA

 

Related Images:

Dostopnost