Vlada je odločila, da gredo v torek, 9. 2. 2021, vsi učenci 1., 2. in 3. razreda
nazaj v šolske klopi. Čeprav se tudi mi zelo veselimo ponovnega prihoda učencev v šolo, je potrebno poudariti, da se v šolo lahko vračajo le zdravi učenci.
Ker vstopamo v šolo v izrednih epidemioloških razmerah, bodo veljala pravila vedenja, katerih se, prosim, dosledno držite. Starši učencev prvega triletja ste jih prejeli tudi po e-pošti.

 1. Vzgojno-izobraževalno delo bo za učence potekalo v okviru matičnih oddelkov. Izvajali bomo redni program po urniku s pričetkom pouka ob 8.20 in iz razširjenega programa jutranje varstvo za učence 1. razreda ter podaljšano bivanje za učence od 1. do 3. razreda.
 2. Za prevoz prvošolcev v šolo in iz šole morate starši poskrbeti sami, za učence 2. in 3. razreda pa bo šola v sodelovanju z lokalno skupnostjo organizirala šolski prevoz. Jutranji privozi bodo ob običajni uri, odvoz pa bo samo eden ob 13.00.
 3. Učenci morajo nositi obrazne maske tako na šolskem prevozu kot tudi v šoli povsod izven učilnic ter na zunanjih šolskih površinah (enako kot je to že bilo urejeno pred zaprtjem šol).
 4. Starše prosim, da ne vstopate v šolski prostor. Izjema so starši prvošolcev, ki pripeljejo otroke v jutranje varstvo, vendar jih prosim pospremite zgolj do garderobe, potem pa jih samostojno napotite v učilnico. Tudi prvi šolski dan.
  Prosim, da tudi starši na šolskem prostoru uporabljate obrazno masko.
 5. Učence v podaljšanem bivanju lahko prevzamete le pred šolo, če jih še ne bo zunaj, jih prosim počakajte.
  Podaljšano bivanje bo večino časa potekalo na zunanjih prostorih. Prosim ne vstopajte v šolske prostore in ne iščite otrok po šoli.
 6. Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Prijave veljajo od začetka šolskega leta. V šoli bomo za učence pripravljali malico ob 9.05, kosilo med 11.30 in 12.30 ter popoldansko malico za učence, ki ostanejo v podaljšanem bivanju po 14.30. Prosim vse, ki bi želeli kakršnokoli spremembo naročila pri prehrani, da to čim prej javite na info@osvelikigaber.si.
 7. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj istega oddelka v istem prostoru. Učenci ne bodo prehajali iz prostora v prostor, se ne bodo združevali, prav tako tudi učenci ne bodo prehajali med oddelki.
 8. Izvajale se bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru istega oddelka.
 9. Učencem 1., 2. in 3. razreda, ki zaradi zdravstvenih težav ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela na način, kot je to običajno v primeru odsotnosti zaradi bolezni.

Ponovno vključevanje učencev prvega triletja v vzgojno-izobraževalno delo v šoli po tako dolgi odsotnosti je zelo občutljiva zadeva, zato vas prosimo za pomoč in sodelovanje. Vseh podrobnosti nismo mogli predvideti, zato vas prosim, da nas na morebitne težave opozorite, da jih bomo skupaj rešili. Verjamem, da bomo skupaj uspeli vsem zagotoviti varno in spodbudno učno okolje.

Related Images:

Dostopnost