Po sprejetju Zakona o spremembi in dopolnitvu ZUPJS bodo do subvencije v višini kosila od 1. 2. 2017 dalje upravičeni vsi učenci, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini ne presega 36% neto povprečne plače v RS. Odstotek je napisan v odločbi o otroškem dodatku.

Več si lahko preberete v okrožnici Ministrstva.

Okrožnica MIZŠ

Related Images:

Dostopnost