Krajevna skupnost Veliki Gaber bo za prihajajoče leto izdala koledar. Pri pripravi jim bodo pomagali tudi učenci naše šole. V ta namen bomo zbirali fotografije, ki so kakorkoli povezane s kraji KS VELIKI GABER (Bič, Cesta, Dobravica pri Vel. Gabru, Gombišče, Male Dole pri Stehanji vasi, Mali Gaber, Medvedjek, Pristavica pri Vel. Gabru, Stehanja vas, Stranje pri Vel. Gabru, Vel. Dole, Veliki Gaber, Zagorica pri Vel. Gabru, Žubina) in so nastale pred letom 1992.

Za pomoč prosimo vse občane KS Veliki Gaber. Fotografije, ki jih bodo učenci prinesli v šolo naj imajo navedenega  avtorja, leto nastanka in kratek opis (do 2 stavka). Zbiranje bo potekalo do konca meseca oktobra. Fotografije vam bomo vrnili nazaj.

Učenci od 1. do 5. razreda naj fotografije prinesejo razredničarkam, učenci od 6. do 9. razreda pa učitelju Janiju Strnadu.

Hvala  za sodelovanje.

Related Images:

Dostopnost