Zaposleni

RAZREDNA STOPNJA

Učitelj Področje Razrednik Pogovorne ure Kontakt
Justina Zupančič Razredni pouk 1. A sreda, od 12:00 do 12:45, po predhodni najavi justina.zupancic@guest.arnes.si
Tanja Korošec Razredni pouk 2. A sreda, 11.50-12.35, po predhodni najavi tanja.korosec@guest.arnes.si
Suzana Jefim Razredni pouk 3. A ponedeljek, od 11.00-11.45, po predhodni najavi suzana.jefim@guest.arnes.si
Lidija Šajn Razredni pouk 4. A sreda, od 9.20-10.05 po predhodni najavi

 

lidija.sajn@guest.arnes.si

Vanja Marolt (nadomešča jo Lidija Ožek) Razredni pouk  5. A  petek, od 9.20-10.05, po predhodni najavi lidija.ozek@guest.arnes.si
Tadeja Jaklič Razredni pouk  5. B  ponedeljek, od 11.00-11.45, po predhodni najavi

 tadeja.jaklic@guest.arnes.si

 

Ceglar Vida ŠPO, OPB 3 ponedeljek, od 10.00  do 11.00, po predhodni najavi  vida.ceglar@guest.arnes.si
Vesna Simonič (nadomešča Lidija Ribič )  OPB 2  po dogovoru vsak dan med 11.30-11.45

 vesna.simonic2@guest.arnes.si

lidija.ribic@guest.arnes.si

Urška Mitrovič TJA 1.-5., razredni pouk 1. r  ponedeljek, od 12.55 do 13.40, po predhodni najavi urska.mitrovic@guest.arnes.si

PREDMETNA STOPNJA

Učitelj Področje Razrednik Pogovorne ure Kontakt
Marta Sever Matematika in fizika 8. A  torek, od 10.10-10.55, po predhodni najavi  marta.sever@guest.arnes.si
Matjaž Lavrih (nadomešča ga Marko Glavan) Matematika, tehnika, računalništvo vsak dan po predhodni najavi

matjaz.lavrih@os-velikigaber.si

marko.glavan@guest.arnes.si

 

Vesna Rajar

GOS, BIO, NAR  9. A ponedeljek, od 8.20 do 9.05, po predhodni najavi  vesna.rajar@guest.arnes.si
Metka Klemenčič TJA 6.- 9. razred  petek, od 9.10-9.55, po predhodni najavi  metka.klemencic@guest.arnes.si
Primož Vasle  SLJ, OPB  8. B torek, 10.10-10.55, po predhodni najavi primoz.vasle@guest.arnes.si
 Jani Strnad GEO, ZGO, DKE  7. A torek, 8.20-9.05, po predhodni najavi  jani.strnad@guest.arnes.si
Manca Černe GUM, OPZ, MPZ torek 8.20 do 9.00, po predhodni najavi  manca.cerne@guest.arnes.si
Olga Podpadec  SLJ  petek, 10.10-10.55, po predhodni najavi  olga.podpadec@guest.arnes.si
Antonija Brozovič KEM ob sredah, po predhodni najavi toncka.brozovic@os-trebnje.si
Marko Mežnaršič  ŠPO, OPB 3 petek, od 10.10 do 10.55, po predhodni najavi  marko.meznarsic@guest.arnes.si
Anamarija Šmajdek LUM četrtek, od 8.00-8.15 v učilnici LUM
mag. Gregor Udovč  FIZ  vsak dan po predhodni najavi  ravnatelj@os-velikigaber.si
Stanka Kajba  NI1, NI2, NI3  torek ali sredo, po predhodni najavi  stanka.kajba@guest.arnes.si

OSTALI STROKOVNI DELAVCI

Učitelj Področje Pogovorne ure Kontakt
Helena Prosen Zupančič  DSP  po predhodni najavi  hprose1@guest.arnes.si
Andreja Štrucl  DSP  petek, 10:10 do 10:55 po predhodni najavi  andreja.strucl@guest.arnes.si

Andreja Jaklič (nadomešča jo Maja Gorenc Šulc)

 

Petra Ovčar

svetovalna služba,

 

 

knjižnica

 vsak dan po predhodni najavi

 andreja.jaklic@guest.arnes.si

maja.gorenc-sulc@guest.arnes.si

TEHNIČNI DELAVCI

Ime in priimek Področje Kontakt
Rajko Gliha hišnik
Vesna Zakrajšek Tajnik VIZ info@os-velikigaber.si
Maja Rugelj računovodkinja racunovodstvo@os-velikigaber.si
Marko Radelj vodja kuhinje
Brigita Gros kuharica
Fani Osvald kuharica
Ivana Rozman kuhinjska pomočnica
Markelj Marta čistilka
Alojzija Strmole čistilka
Anica Kanc čistilka
Slavica Žnidarič čistilka