Šolski sklad

… življenje je lepo, z malo dobre volje ga lahko polepšamo sebi, morda pa tudi drugim …

DEL DOHODNINE LAHKO DAVČNI ZAVEZANCI NAMENITE ŠOLSKEMU SKLADU

Kot davčni zavezanci imamo vsi možnost, da do največ 0,3 % dohodnine namenimo za donacijo šolskim skladom, ki bi drugače šla v državni proračun.  Do konca tekočega leta se lahko odločimo, komu in v kakšnem deležu bomo prispevali del naše dohodnine in o tem obvestimo davčno upravo.

Spoštovani starši, prijazno vabljeni, da del dohodnine donirate šolskemu skladu OŠ Veliki Gaber. 

To lahko storite na enega izmed spodnjih načinov:

  • Izpolnite obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije s svojimi podatki, ga natisnete, podpišete ter prinesete v tajništvo šole ali ga otrok odda učiteljici. Davčna številka Sklada Osnovne šole Veliki Gaber je 47660759.
  • Preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki lahko oddate obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije, v katerem pod davčno številko upravičenca navedete davčno številko šole (47660759) in vpišete odstotek 0,3. 
  • Spodnji obrazec izpolnite in ga sami pošljete ali odnesete na pristojni finančni urad. 

 

SPOŠTOVANI STARŠI in OBČANI

V šolskem letu 2023/24 je šolski sklad zasedel nov odbor z novimi člani, kateri bomo skrbeli, da bo šolski sklad deloval nemoteno naprej kot prejšnja leta.
K temu boste prav zagotovo prispevali tudi vi, dragi starši in občani, s svojimi prispevki in še dodatno omogočili, da bodo dnevi, ki jih otroci preživijo v vrtcu in v šoli prijetnejši ter vsebinsko še bolj bogati.

Predsednica ŠS: Maša Okršlar Barič (predstavnica staršev)

NAMEN USTANOVITVE

nakup nadstandardne opreme (igrala, avdio – vizualna oprema),

zviševanje standarda predšolskega programa in pouka (učila, didaktični pripomočki),

financiranje dejavnosti posameznega oddelka oz. razreda, ki se ne financira iz rednega programa (lutkovne predstave, gledališče, nastopi umetnikov, pevcev).

pomoč socialno šibkim učencem in otrokom v vrtcu pri udeležbi v šoli v naravi, taborih, ekskurzijah, ogledih predstav, prireditev

Pravila šolskega sklada

PODATKI

Šolski sklad OŠ Veliki Gaber in VVE pri OŠ Veliki Gaber
Veliki Gaber 41
8213 Veliki Gaber

IBAN: SI56 0110 0600 0064 916 (nismo davčni zavezanci 94. čl. ZDDV)
DŠ: 47660759
E: info@os-velikigaber.si

Related Images:

Dostopnost