Šolski sklad

… življenje je lepo, z malo dobre volje ga lahko polepšamo sebi, morda pa tudi drugim …

SPOŠTOVANI STARŠI in OBČANI!

V šolskem letu 2019/2020 je šolski sklad zasedel nov odbor z novimi člani, kateri bomo skrbeli, da bo šolski sklad deloval nemoteno naprej kot prejšnja leta.
K temu boste prav zagotovo prispevali tudi vi, dragi starši in občani, s svojimi prispevki in še dodatno omogočili, da bodo dnevi, ki jih otroci preživijo v vrtcu in v šoli prijetnejši ter vsebinsko še bolj bogati.

Predsednica ŠS: Andreja Rozman (predstavnica staršev)

NAMEN USTANOVITVE

nakup nadstandardne opreme (igrala, avdio – vizualna oprema),

zviševanje standarda predšolskega programa in pouka (učila, didaktični pripomočki),

financiranje dejavnosti posameznega oddelka oz. razreda, ki se ne financira iz rednega programa (lutkovne predstave, gledališče, nastopi umetnikov, pevcev).

pomoč socialno šibkim učencem in otrokom v vrtcu pri udeležbi v šoli v naravi, taborih, ekskurzijah, ogledih predstav, prireditev

Pravila šolskega sklada

PODATKI

Šolski sklad OŠ Veliki Gaber in VVE pri OŠ Veliki Gaber
Veliki Gaber 41
8213 Veliki Gaber

IBAN: SI56 0110 0600 0064 916 (nismo davčni zavezanci 94. čl. ZDDV)
DŠ: 47660759
E: info@os-velikigaber.si