Prvi šolski dan

1. 9. 2022, je prvi šolski dan. Jutranji privozi bodo po običajnem voznem redu z eno spremembo. Postaja Medvedjek 1 je ukinjena, saj je sedaj zagotovljena varna pot (pločnik) do odcepa za Medvedjek oz. do postaje, kjer je prej ustavljal avtobus. Tako da se šolska linija sedaj začne v Malih Dolah pri Stehanji vasi (povezava do voznih redov je spodaj oz. jih najdete na naši spletni strani). Vse ostale avtobusne postaje so enake kot preteklo šolsko leto.

Zbor na šolskem igrišču je ob 8.00, kjer bom učence pozdravil. Nato se bodo z razredniki odpravili v učilnice. Pouk po prilagojenem urniku bo potekal od 8.20-12.35. Učenci bodo imeli prvi šolski dan malico in kosilo glede na oddane prijave v juniju. Odvozi bodo enkratni v obe smeri ob 13.00. Podaljšano bivanje bo organizirano po urniku do 16.00.

Učenci naj imajo prvi šolski dan s seboj šolsko torbo, saj bodo prejeli učbenike, copate, ključ od garderobne omarice, ključke za prehrano, torbo, peresnico, beležko, zvezke in knjižnično izkaznico.

Sprejem prvošolcev bo ob 10.00 na šolskem igrišču (v primeru slabega vremena v telovadnici).

Zelo nas tudi veseli, da so se epidemiološki ukrepi spremenili in bomo v šolsko leto vstopili le s preventivnimi ukrepi za preprečevanje okužb (higiena rok in prezračevanje). Zelo pomembno pa je, da v šolo vstopajo le zdravi učenci ter da se učenci ob morebitnem slabem počutju testirajo doma (hitre antigenske teste prejmete v lekarni). V primeru pozitivnega rezultata je izredno pomembno, da to sporočite razredniku, ki bo nato obvestil vse učence posameznega oddelka, da naj bodo pozorni na morebitne znake okužbe.

Podaljšano bivanje ter varstvo vozačev poteka po ustaljenem urniku iz konca preteklega šolskega leta.

Urniki (glejte 2. in 3. teden)

Vozni red

1. roditeljski sestanki bodo potekali po spodnjem razporedu: 

·       12. 9. 2022 za učence 2. razreda, ob 16.00 in za učence 3. in 6. razreda ob 16.30,

·       13. 9. 2022 za učence 4. razreda ob 16.00 in za učence 5. in 9. razreda ob 16.30,

·       14. 9. 2022 za učence 7. in 8. razreda ob 16.30.

 Posebnosti  v šolskem letu 2022/23:

1.     Podaljšano bivanje bo organizirano tako kot preteklo leto za učence od 1. do 3. razreda, za učence 4. in 5. razredoma pa le za tiste, ki potrebujejo nujno varstvo oz. čakajo na pouk 6. in 7. uro. Prosim tudi starše učencev od 1. do 3. razreda, da omogočite svojim otrokom, da odidejo domov po koncu pouka s šolskih avtobusom oziroma peš in s tem razbremenite skupine podaljšanega bivanja, ker bo v njih v prihajajočem šolskem letu tudi do 30 učencev. Hkrati pa boste za svojega otroka naredili korak naprej pri njegovi samostojnosti.

2.     Uporabi šolskega prevoza. Lanska novost so elektronske vozovnice, ki so jih učenci prejeli v preteklem šolskem letu, preostali pa jih bodo ob začetku pouka. Na njih je navedena tudi relacija, na kateri se lahko učenec vozi. S tem bomo spremljali število potnikov, relacije ter ali se uporaba avtobusa ujema s koncem pouka učenca. Letos imamo na šoli 4 učence več kot preteklo leto, zato bodo lahko avtobusi občasno prekomerno polni, če se ne bomo držali navodil. Učenec bo lahko šolski odvoz uporabil le takoj po koncu svojega pouka. Tako bomo razbremenili druge šolske odvoze ob 14.45, ko je običajno preveč učencev. 

Torej, če ima učenec 5 ur pouka in nobenih drugih šolskih obveznosti 6. in 7. šolsko uro, bo imel možnost uporabiti le prvi šolski odvoz, prav tako zanj ne bo predvidenega varstva vozačev 6. ali 7. šolsko uro. Izjema so le učenci od 1. do 3. r, ki bodo lahko v podaljšanem bivanju in uporabili 2. šolski odvoz.

Upam, da bomo s skupnimi močmi in dobrim sodelovanjem šolsko leto 2022/23 uspešno pripeljali do konca.

 Želim vam miren začetek šolskega leta.

 Lep pozdrav.

 mag. Gregor Udovč, ravnatelj

Related Images:

Dostopnost